Privātuma politika

Mēs uzskatām, ka informācijas aizsardzība, kas attiecas uz mūsu Vietnes lietotājiem, ir ārkārtīgi svarīga, tādēļ mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu Jums justies droši, sniedzot mums savus datus tiešsaistē. 

Šajos Privātuma politikas noteikumos ir izskaidroti Jūsu personas datu apstrādes noteikumi kā tiek apkopota, izmantota un koplietota jūsu personiskā informācija, kad apmeklējat vietni www.anata.lv  (turpmāk-Vietne) vai veicat pirkumu, Jūsu tiesības un mūsu pienākumus, kā datu apstrādātājam.

Datu pārzinis ir ANATA SIA (reģ.nr. 40203031325, juridiskā adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 20C - 6, LV-2167, Latvija) (turpmāk – ANATA), kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk-Regula) prasības Latvijā. Datu subjekts ir identificēta vai identificējama fiziska persona (klients).

Lietojot šo Vietni vai iesniedzot ANATA personas datus Vietnē, e-pasta sarakstēs jūs sniedzat savu piekrišanu informācijas vākšanai, lietošanai, nosūtīšanai un izpaušanai, kā tas ir aprakstīts šajā privātuma politikā.

Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko ANATA ievāc no Vietnes, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu apstrāde

ANATA veic personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, neatkarībā no Datu subjekta atrašanas vietas.

ANATA informē, ka norādot savu e-pasta adresi, Jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem no Vietnes.

Ar doto tiek uzksatīts, ka Jūs esat informēts, ka lietojot Vietni, ANATA vai jebkura trešā persona, kas darbojas Vietnes vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

 •  tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
 •  katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
 •  Vietnes apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
 •  IP adreses;
 • citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu Vietnes izmantošanu un organizētu tās darbību.

Ar doto tiek uzksatīts, ka Jūs esat informēts, ka norādot Vietnē savu kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi), tā var tikt izmantota lai sazinātos ar Jums.

Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde tiek veikta šādiem mērķiem:

 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšanai;
 • Komercdarbības veikšanai, preču mazumtirdzniecībai, preču piegādes nodrošināšanai;
 • Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai;
 • Komercdarbības plānošanai un analītikai;
 • Ziņojumu sūtīšanai Datu subjektiem par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
 • Mārketinga veikšanai, Klientu piesaistei un Klientu datu apkopošanai;
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Jaunumu izsūtīšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • Fiziskas personas pieteikums vai pasūtījums Vietnē;
 • Preču piegāde;
 • Preču vai naudas atgriešana;
 • Preču apmaiņa;
 • Sūdzību izskatīšana;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošana;
 • Datu subjekta (Klienta) piekrišana;
 • Līguma noslēgšana vai izpilde;
 • Likumiskais (leģitīmais) pamatojums – komercdarbības nodrošināšana, preču mazumtirdzniecība un piegādes pakalpojuma nodrošināšana.

Personas datu glabāšanas ilgums

ANATA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ANATA var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr ANATA pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos ANATA var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat ANATA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

ANATA Vietnē apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un nodoti trešajām personām. 

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, Datu subjektam ir sekojošas tiesības:

 • tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
 • tiesības atsaukt piekrišanu veikt personas datu apstrādi;
 • tiesības piekļūt personas datiem;
 • tiesības izlabot vai dzēst personas datus no Vietnes  sistēmām, ja vien ANATA nav tiesiska pamata turpināt personas datu apstrādi.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus ANATA par Jums apstrādā vai nodrošinātu citas savas kā datu subjekta tiesības, Jums ir jāiesniedz iesniegums kādā no šiem veidiem: 

 • rakstveidā, nosūtot iesniegumu uz ANATA SIA juridisko adresi: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 20C - 6, LV-2167;
 • elektroniski, nosūtot iesniegumu uz ANATA SIA e-pasta adresi [email protected].

ANATA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis: 67223131, E-pasts:[email protected].

Sīkdatņu politika

ANATA SIA , reģistrācijas numurs reģ.nr. 40203031325, juridiskā adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 20C - 6, LV-2167, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība” vai “mēs”), apņemas nodrošināt vietnes apmeklētāju (turpmāk – “Apmeklētāji”) privātās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, Jums izmantojot mūsu interneta vietni www.anata.lv (turpmāk – “Vietne”) un tajā esošo saturu.

Jums apmeklējot Vietni, Sabiedrība vai Sabiedrības pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji izmanto dažādas tehnoloģijas datu saglabāšanai, lai Apmeklētājiem Vietnes izmantošana būtu ērtāka un drošāka, bet mūsu piedāvātie pakalpojumi būtu aktuālāki.

Šī sīkdatņu politika ir izstrādāta tam, lai Apmeklētāji uzzinātu vairāk informācijas par Vietnē izmantotajām tehnoloģijām un veidiem, kā Sabiedrība tās izmanto.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. 

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • lai iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • lai uzlabotu Vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Sabiedrības leģitīmā interese.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Tehniskās sīkdatnes. Tehniskās sīkdatnes palīdz attēlot Jums interneta vietnes saturu Jūsu ierīcē. Ar tehnisko sīkdatņu palīdzību tiek nodrošināta interneta vietnes funkcionalitāte, kā arī pielāgošanās Jūsu vajadzībām, piemēram, vietnes pielāgošana Jūsu ekrāna izmēram. Tehniskās sīkdatnes ir obligātas, lai interneta vietne darbotos pienācīgi. Bez tiem nevar sniegt iespējas vispusīgi izmantot mūsu interneta vietni. Tehniskās sīkdatnes tāpat nodrošina, ka, Jums sniedzot piekrišanu, to nevajadzēs darīt atkārtoti, Jums katru reizi apmeklējot mūsu interneta vietni.

Šīs sīkdatnes nevāc par Jums informāciju, kas tiek izmantota pārdošanai vai mārketingam.

Funkcionālās sīkdatnes. Funkcionālās sīkdatnes ir paredzētas, lai uzlabotu interneta vietnes funkcionalitāti, interneta vietni padarītu ērtu un Jūsu lietošanai efektīvu. Funkcionālās sīkdatnes var tikt izmantotas, lai saglabātu Jūsu izvēlēto interneta vietnes valodu, pēc Jūsu vēlēšanās funkcionālās sīkdatnes palīdz automātiski iegaumēt Jūsu reģistrācijas datus, saglabāt Jūsu izvēlēto preču grozu un veic līdzīgas interneta vietnes Jūsu izvēlēto darbību atbalsta funkcijas.

Šīs sīkdatnes nevāc par Jums informāciju, kas tiek izmantota pārdošanai vai mārketingam.

Analītiskās sīkdatnes. Izmantojot analītiskās sīkdatnes, mēs vēlamies labāk iepazīt mūsu interneta vietnes apmeklētājus, lai pēc iespējas efektīvāk varētu pielāgot mūsu interneta vietnes darbību Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Ar analītiskās sīkdatnes palīdzību analizējam savu darbību – ko darām pareizi un kas ir jāuzlabo. Analītiskās sīkdatnes mums palīdz uzlabot savu darbību un nodrošināt, ka Jūsu apmeklējumi mūsu interneta vietnē Jums būtu noderīgi un preces – aktuālas. Ar analītiskajām sīkdatnēm savāktā informācija ir vispārīga un nav individualizēta. Analītiskās sīkdatnes informāciju var izmantot, lai attēlotu populārākās skatītās preces, sniegtu informāciju par šobrīd aktuālākajām precēm un citu noderīgu informāciju, Jums veicot pārlūkošanu. Analītiskās sīkdatnes var izmantot arī, lai novērtētu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti.

Mērķtiecīgās (komerciālās) sīkdatnes. Mērķtiecīgās (komerciālās) sīkdatnes izmantojam, lai individualizētu Jūsu pārlūkošanas pieredzi un Jums rādāmo saturu, kā arī rādītu piedāvājumus, kas būtu aktuāli tieši Jums. Ar mērķtiecīgajām sīkdatnēm tiek analizēta pārlūkošanas vēsture, un šie dati tiek izmantoti, lai sniegtu Jums komerciālus piedāvājumus. Piemēram, Jums iegādājoties apavus, piedāvāt atbilstošu apavu kopšanas līdzekli. Jūsu pārlūkošanas dati, kas ir bezpersoniski un pēc kuriem nevar noteikt personību, var tikt nodoti reklāmas pakalpojumu partneriem.

Trešo pušu izmantotās sīkdatnes. Esam rūpīgi pārbaudījuši un atlasījuši partneru sarakstu, kas ir ieviesuši papildu sīkdatnes, kuriem nav iespēju sasniegt Jūsu personas datus un kuri nevar Jūs sasaistīt ar konkrētu personību, taču dod iespēju nodrošināt nevainojamu pakalpojuma sniegšanu. Piemēram, ļauj atstāt anonīmu komentāru vai atsauksmi par mūsu pakalpojumiem, kurus analizējam, palīdzot partneriem.

Kā varu pārvaldīt sīkdatņu iestatījumus?

Sīkdatnes varat pārvaldīt caur savas pārlūkprogrammas iestatījumiem, izvēloties, kuras sīkdatnes vēlaties pieņemt un kurus izdzēst. Jebkurā brīdī varat atteikties no sīkdatnēm, izdzēšot tos no savas pārlūkprogrammas, kurā tie ir ieviesti. Sīkdatņu pārvaldīšanas vieta ir atkarīga no Jūsu izmantojamās pārlūkprogrammas. Lai vairāk uzzinātu, kā kārtot vai izdzēst Jūsu pārlūkprogrammā ieviestos sīkdatnes, apmeklējiet Jūsu izmantojamās pārlūkprogrammas interneta vietni vai apskatiet īsu instrukciju populārākajām pārlūkprogrammām šeit: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

Svarīgi zināt, ka, atsakoties no tehniskajiem, funkcionālajiem un analītiskajām sīkdatnēm, interneta vietni nevarēs lietot pilnvērtīgi, tāpēc dzēst vai bloķēt sīkdatnes neiesakām.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīti šajos noteikumos.

Šo sīkdatņu politiku Sabiedrība var atjaunināt. Sabiedrība informēs Apmeklētājus par atjauninājumiem, savā Vietnē, publicējot Sīkdatņu politikas jauno variantu. Šī iemesla dēļ mēs iesakām Jums periodiski apmeklēt mūsu Vietni, kur vienmēr atradīsiet Sīkdatņu politikas jaunāko versiju.

Šī Sīkdatņu politika tiek piemērota no publicēšanas Vietnē dienas.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.